IKAN BAWAK EMAS siap siang dan cuci daporunchet

Ikan Bawal Emas (1kg)

RM 51.00


Ikan ini dijual siap siang. Berat ikan yang dijual ditimbang sebelum disiang dan akan turun sebanyak 25% selepas disiang dan dicuci.

Kuantiti 1kg: 2-3 ekor


Gambar hanyalah untuk ilustrasi sahaja.

Your cart is currently empty.
Continue shopping