ikan pari siap siang dan cuci daporunchet

Ikan Pari (0.5kg)

RM 26.00


Ikan ini dijual siap siang. Berat ikan yang dijual ditimbang sebelum disiang dan akan turun sebanyak 25%-35% selepas disiang dan dicuci.

Kuantiti 0.5kg: 2 ekor (3-4 keping)


Gambar hanyalah untuk ilustrasi sahaja.

Your cart is currently empty.
Continue shopping